Najem kredita

Najem bančnih hipotekarnih kreditov

Tistim, ki nimajo bogatih staršev, lastnih prihrankov ali denarja naloženega v vzajemnih skladih, obveznicah in drugih oblikah varčevanja, preostane najem hipotekarnega kredita. Gradnja hiša zahteva čas, predvsem pa denar. Pogoji za pridobitev hipotekarnih kreditov se med bankami razlikujejo, pri vseh pa je višina odobrenega posojila vezana na vaše mesečne prilive. Ker so ugodnosti med bankami različne, je pred najemom kredita, ki ga bomo najverjetneje odplačevali nekaj let, smiselno te ugodnosti dobro preučiti.

Andrej, Branka in Cilka najemajo kredit
Večina bank na svojih spletnih straneh omogoča informativni kreditni izračun. Bankam smo poslali tri vzorčne primere in jih prosili, da pošljejo svoje ponudbe.

Primer A: Andrej je redno zaposlen za nedoločen delovni čas na Fakulteti za družbene vede. Njegova mesečna neto plača je 1100 EUR. Andrej najema hipotekarni kredit za 50.000 EUR z odplačilno dobo 15 let.

Primer B: Branka je zaposlena za določen delovni čas do 31. 12. 2010 v marketingu namišljenega podjetja “ABC prodaja nepremičnin d.o.o.”. Njena neto plača je 1800 EUR. Branka najema hipotekarni kredit za 50.000 EUR z odplačilno dobo 15 let.

Primer C: Cilka je zaposlena za določen delovni čas do 31. 12. 2015 kot šivilja v namišljenem podjetju “Texstil Pro” z desetimi zaposlenimi. Mesečno prejema 550 EUR neto. Branka najema hipotekarni kredit 20.000 EUR z odplačilno dobo 15 let.
Podatki o plačah so povprečje za zadnjih šest mesecev, osebe so oziroma so pripravljene postati komitenti banke.

Slovarček bančnih izrazov
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je evro medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.
LIBOR (London Interbank Offered Rate) je londonska medbančna obrestna mera, ki se uporablja pri različnih pogodbah.
Anuiteta je znesek, s katerim v enakih časovnih presledkih odplačamo posojilo. Višina obveznosti je odvisna od višine neodplačanega posojila, števila obrokov in obrestne mere.
EOM (efektivna obrestna mera) je obrestna mera, pri kateri se upoštevajo tudi vsi stroški povezani z odobritvijo posojila.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA nam je posredovala spodnje izražune:

Znesek kredita 50.000,00 EUR
Odplačilna doba 180 mesecev
Obrestna mera 6M Euribor + 2,35
Skupna obrestna mera 6,74%
Obrok kredita 442,18 EUR
Stroški odobritve 175,26 EUR*
EOM 7,01%**

* upoštevani so stroški odobritve kredita pri katerem ni potrebno opraviti cenitve nepremičnine, v stroških niso zajeti stroški sklenitve notarskega sporazuma o zavarovanju terjatve z zastavo nepremičnine.

** Efektivna obrestna mera je informativne narave. Izračun je izdelan s koledarskim štetjem dni in upošteva pogoje, veljavne na dan izdelave. Efektivna obrestna mera se lahko spremeni, če se spremenijo stroški odobritve in obrestne mere za posojilo, dan in mesec sklepanja oziroma zavarovalna premija. Izračun je za dan 31. 3. 2008.


BRANKA:

Znesek kredita 50.000,00 EUR
Odplačilna doba 180 mesecev
Obrestna mera 6M Euribor + 2,35
Skupna obrestna mera 6,74%
Obrok kredita 442,18 EUR
Stroški odobritve 175,26 EUR*
EOM 7,01%**

Obroki, obrestna mera in vse ostalo je kot pri prejšnjem kreditu, s tem, da v kolikor je zaposlena za določen čas je stvar presoje in ocene ali bi bil kredit odobren. V kolikor je izobrazba VII. Stopnje ali višja, v kolikor bi delodajalec podal izjavo o pripravljenosti zaposlitve ga. Branke za nedoločen čas po preteku obdobja zaposlitve za določen čas in na podlagi ocene poslovnega odnosa z banko bi po vsej verjetnosti obstajala možnost odobritve kredita.

CILKA:
Dvomim, da gre tu tudi za primer izobrazbe VII ali višje stopnje perspektivnega poklica, kar je en od pogojev za odobritev kreditov zaposlenim za določen čas, pa tudi višina mesečne obveznosti posega pod znesek neto minimalne plače v RS, tako da v tem primeru kredita ne bi mogli odobriti.

Pripravila in uredila: Patricija Virtič

Izračune ostalih bank si lahko pogledate v članku Najem bančnih hipotekarnih kreditov, ki je bil objavljen v prilogi Naš novi dom. Priloga je dostopna tukaj.

Podobni članki:
DRUŽINSKA RAZMERJA – REJNIŠTVO
NIVEA Extreme Resist maskara za podaljšanje
Spolne Zlorabe
 

Članki iz iste kategorije: